Tietosuoja ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Parasfiilis.fi -sivusto, Heidi Palm

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Nimi: Heidi Palm
sähköposti: heidi@parasfiilis.fi

3. Rekisterin nimi

Parasfiilis.fi -palveluista kiinnostuneet henkilöt, asiakkaat ja uutisten tilaajat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään voimassaolevien lakien mukaisesti asiakassuhteiden synnyttämiseen, hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä palveluiden markkinointiin, myymiseen ja tilausten toimittamiseen.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan tai toimittamaan palvelujamme sinulle.

Asiakkaalla on oikeus kieltää markkinointi joko eroamalla sähköposteilla olevista linkeistä tai ilmoittamalla asiakaspalveluun heidi@parasfiilis.fi

Rekisteri pitää sisällään:
– parasfiilis.fi -verkkokaupan asiakkaat
– parasfiilis.fi -uutiskirjeen tilaajat
– parasfiilis.fi -asiakkaat ja yhteydenotot

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:
– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Yritysasiakkaan yrityksen nimi
– Sähköpostiosoite tai -osoitteet
– Postiosoite
– Puhelinnumero(t)
– Tiedot käsitellyistä tilauksista
– Tilausten seurantatiedot
– Asiakasnumero
– Osallistumistiedot valmennuksiin/tapahtumiin; osallistumisen peruuntuminen, toisen osallistujan ilmoittaminen tilalle, osallistujatodistukset tms.
– Yhteydenotot ja hakemukset; lomakkeen tai yhteydenoton ohessa täytetyt tiedot

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Parasfiilis.fi rekisteriin pääsee tilaamalla maksutonta informaatiota (esimerkiksi ladattavan työkirjan, webinaarin, valmennuksen tai videoiden muodossa), liittymällä uutiskirjeen tilaajaksi tai ostamalla tuotteen tai palvelun. Asiakas luovuttaa yhteystietonsa ja suostuu samalla vastaanottamaan sovittua parasfiilis.fi suoramarkkinointia, kunnes hän päättää lopettaa suoramarkkinointiviestien tilaamisen.

Tietolähteitä ovat asiakkaan itse syöttämät tiedot palveluihin rekisteröityessä tai asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa palvelua tai tuotetta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Parasfiilis.fi -sivusto voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Asiakkaan ostaessa jonkin tuotteen sivustolta, yhteistyökumppanin tuotteen tai liittyessä uutiskirjeen tilaajaksi, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoitta tuotteen tai palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.

Parasfiilis.fi -sivusto käyttää uutiskirjeissään MailChimp -palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Provacy Shield Framwork -säädöksiä (provacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja pyytää muutoksia häntä koskeviin rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä parasfiilis.fi -sivuston ylläpitäjälle sähköpostilla heidi@parasfiilis.fi

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee ilmoittaa pyyntö osoitteeseen heidi@parasfiilis.fi. Asiakas voi myös erota markkinointilistoilta markkinointiviestissä olevista linkeistä.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Tietojen poisto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytään omien tietojensa poisto parasfiilis.fi-sivuston asiakasjärjestelmistä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön asiakaspalveluun heidi@parasfiilis.fi. Tiedot on poistettu, kun asiakas saa vahvistuksen sähköpostiinsa.

9. Rekisterin suojauksen periaate

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen käyttämistä.

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteiden rekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.